Vlijt & Volharding

17 maart 2024 Jeugd Play-Inn Groot succes!


Zondag 17 maart organiseerde Muziekvereniging Vlijt en Volharding een play-inn voor jonge hafabra muzikanten. We constateren al langer dat steeds minder kinderen muziek gaan maken en dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling. Want als kinderen geen instrument leren spelen dan wordt het stil in onze dorpen. En dat willen we niet! Als muziekvereniging willen we daarom graag een steentje bijdragen om jonge muzikanten te blijven stimuleren en enthousiasmeren om samen muziek te maken. Daarom deze jeugd Play-inn.

Er hadden zich 75 leerlingen aangemeld. Onder de bezielende leiding van onze dirigent Marjolijn van der Lee verzamelde deze leerlingen zich om 10.00 uur in verenigingsgebouw Terp in Heumen. Tot 16.00 uur (met een pauze van 12.30 tot 14.00 uur) werd er gerepeteerd om de 6 te spelen stukken in te studeren. In de pauze volgde een wandeltocht door Heumen naar de boerderij van bestuurslid Emmy Bouwman, alwaar de lunch genuttigd werd en de jeugd kon genieten van de schapen. Precies om 16.15 uur werd het concert geopend, waarna de 6 ingestudeerde stukken werden uitgevoerd. En dat voor een geheel gevulde zaal met ca. 200 toeschouwers. Al met al een zeer succesvol evenement, waar muziekvereniging Vlijt en Volharding met trots op kan terugkijken.